Indicadors de la Llei de Transparència - C

C. Contractes, convenis i subvencions

 

Anterior  Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 C.1. Relació de contractes  
61.Licitacions en tràmit (perfíl del contractant)

Licitacions

Agost de 2019

62.Contractes programats

Contractes programats

Octubre de 2017
63.Relació de contractes oberts i negociats (històric)ContractesAbril de 2017
64.Relació de contractes menors (històric)ContractesGener de 2018
65.Modificacions de contractes i reformes d'obresModificacions contractesMarç de 2016
66.

Registre de factures

Registre

Octubre de 2019
67.Relació de proveïdors, adjudicataris i/o contractistesLlistaOctubre de 2019
    
 C.2. Informació de la contractació pública  
68.Òrgans de contractacióInformacióFebrer de 2019
69.Registre de licitadorsLicitadorsGener de 2017
70.Registre d'empreses classificadesEmpreses classificadesGener de 2017
71.Criteris interpretatius de contractació

Criteris

Juny de 2018

72.Consultes més freqüents sobre contractacióConsultes 
73.

Resolucions de recursos, actes de desestiment, renúncia i resolució de contractes

EstatutsAgost de 2019
74.Informe de contractes adjudicats segons el procedimentContractesAgost de 2019
75.Personal adscrit pels concessionaris i retribucions  
    
 C.3. Convenis i subvencions  
76.Convenis de col·laboracióConvenisAgost de 2019
77.Convenis urbanísticsConvenisAgost de 2019
78.Informació de l'execució dels convenisExecucióAgost de 2019
79.Convocatòries de subvencions i ajutsConvocatòriesAgost de 2019
80.Subvencions atorgadesSubvencions 
81.Ajuts atorgatsAjuts 
82.Retribució dels directius beneficiaris de subvencionsRetribucions 
Anterior  Següent
Subscriure a