Indicadors de la llei de transparència - E

E. Serveis i tràmits

 

Anterior  Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 E.1. Tràmits  
99.Instància genèrica

Instància

Agost de 2019

100.

Gestió Tributària

ORGT

Octubre de 2017
101.Notificacions electròniquesNotificacionsAbril de 2017
102.Factures electròniquesFacturesGener de 2018
103.Sol·licitud d'accés a la informacióSol·licitud d'accésMarç de 2016
104.

Suggeriments, queixes i propostes

Presentar

Octubre de 2019
105.Estat dels meus tràmits (carpeta ciutadana)CarpetaOctubre de 2019
106.Catàleg de tràmits i procedimentsCatàleg 
107.Catàleg de dades i documents interoperablesCatàleg 
108Finestreta Única Empresarial (FUE)FUE 
    
 E.2. Serveis  
109.Atenció ciutadanaAtenció ciutadanaFebrer de 2019
110.Calendari de dies inhàbilsCalendariGener de 2017
111.

Catàleg i cartes de serveis

Catàleg Gener de 2017
112.Equipaments municipals

Equipaments

Juny de 2018

    
 E.3. Estat dels serveis  
113.Incidències de serveisIncidènciesAgost de 2019
114.Incidències de trànsitIncidènciesAgost de 2019
115.Informació de la contaminació de l'aireInformacióAgost de 2019
116.Informació de la contaminació acústicaInformacióAgost de 2019
117.

Avaluacions de les polítiques públiques

Compromisos 
118.Avaluacions de qualitat dels serveis públicsAvaluació 
119.Indicadors de transparènciaIndicadors 
Anterior  Següent