Indicadors de la llei de transparència - F

F. Participació

 

Anterior  Inici

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
 F.1. Participació  
120.Espais de participació  ciutadana

Participació

Agost de 2019

121.

Xarxes socials

XarxesOctubre de 2017
122.

Processos participatius en tràmit

ProcessosAbril de 2017
123.Consultes més freqüents rebudes pels ciutadans o organitzacionsConsultesGener de 2018
124.Directori d'associacions i entitatsDirectoriMarç de 2016
125.

Registre de grups d'interès

Registre

Octubre de 2019
126.Normativa, reglaments i directrius de participació ciutadanaROMOctubre de 2019
127.Agenda i activitats de les associacionsPortal d'entitatsFebrer de 2019
128.Codi de conducta dels grups d'interèsDecret LleiGener de 2017
Anterior  Inici