Indicadors ITA - B

B. Relacions amb la ciutadania i la societat, i participació ciutadana

 A. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL I ORGANITZATIVA

   Següent

Núm d'indicador

DescripcióAccés a la informacióData d'actualització
AnteriorB.1. Pàgina web de l'Ajuntament i serveis municipals  
22S'ha implantat al web una secció específica en materia de transparència, o bé l'Ajuntament compta amb un portal de transparencia enllaçat a la propia web municipal.

Portal

Agost de 2019

23La web (i en el seu cas el portal de transparència) compta amb un buscador operatiu i clarament visible

Cercador

Octubre de 2017
24La web (i en el seu cas el portal de transparencia de l'Ajuntament) compta a la seva portada amb un Mapa web que permet veure en un sol lloc l' estructura dels continguts inclosos en els mateixos i els seus accesos en hipervíncle.MapaAbril de 2017
25Es publica el catàleg general de serveis, així com les seus dels serveis i equipaments de l'entitat, amb adreça, horaris d'atenció al públic i enllaços a les seves pàgines web i/o adreces de correu electrònic.

Catàleg

Equipaments
Gener de 2018
26Es publica el catàleg actualitzat dels procediments administratius de la seva competència, amb indicació del seu objecte, tràmits, terminis, sentit del silenci administratiu, i en el seu cas formularis associats, especificant els susceptibles de tramitació electrònica.ConsultesMarç de 2016
27

Existeix i s' informa sobre una/s Carta/s de Serveis municipals,i del grau de compliment dels compromisos establerts a la/s mateixa/s.

Carta de serveis

Octubre de 2019
28Existeix i s' anuncia un Canal específic de denuncies per als ciutadans.QueixesOctubre de 2019
29S'informa al web (i mitjançant xarxes sociales, en el seu cas) sobre incidencies actuals en la prestació dels serveis municipales.

Facebook de la Policia Local

L'Ajuntament Informa

Febrer de 2019
  

 

 

 B.2. Participació ciutadana i informació d'interés per al ciutadà  
30Es contempla al web un espai per a què expressin les seves opinions i propostes els Grups polítics municipals

Tribuna de càrrecs electes

Agost de 2019
31Es contempla al web un espai reservat per a les diferents associacions de veïns del municipi, i es publica una relació dels temes o preguntes formulades per les dites AssociacionsPortal Associatiu
 
Agost de 2019
32Existeix al web el directori d'entitats i associacions de veïns del municipi, i es contempla a la mateixa un espai reservat per dites AssociacionsDirectori d'entitatsAgost de 2019
33Existeixen al web municipal fòrums de discusió o perfils actius de xarxes socialsXarxes socialsAgost de 2019
34Existeix i es publica al web el conjunt de normes que estableixen i regulen els procediments i órgans per tal que els veins puguin participar efectivament en els assumptes de la vida pública local (Reglament de Participació ciutadana i/o altres).

Inclòs al Reglament orgànic municipal (ROM)

Reglament

Agost de 2019
35Existeixen i s'informa al web sobre els Consells municipales i/o altres canals de participació ciutadanaConsellsAgost de 2019
36La web informa sobre les vies per a la participació ciutadana en l'elaboració dels plans econòmics, sobre polítiques específiques i/o sobre pressupostos municipals.Processos participatius 
Anterior  Següent
Subscriure a