AJUTS INDIVIDUALS A LA FORMACIÓ PER A JOVES - 2017

print pdf
30/08/2017

AJUTS INDIVIDUALS A LA FORMACIÓ PER A JOVES - 2017

S'ha aprovat la convocatòria per l’atorgament d’ajuts individuals a la formació per a joves del municipi de la Riba per activitats de formació realitzades durant l’exercici 2017. Les bases reguladores per l’atorgament de les subvencions són les que s'adjunten a continuació.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà a les 14:00 hores del proper dia 30 de novembre de 2017.