Ajuntament

 Dades generals   AdreçaPl. Major, 143450 La Riba  ComarcaAlt Camp   Telèfon977 876 087  Fax977 876 808  Adreces electròniquesajuntament@riba.cat  Webwww.riba.cat  Horari d'atenció públic- De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h- Dilluns de 16:00h a 19:00h  Horari de l'arquitecte- Tots els dijous...
GRUPS MUNICIPALS 2015-2019 Convergència i Unió Sr. Josep Fort RomeuSr. Sergi Ortega CivitSra. Soraya Gonzalez GrauSr. Marcel Sanchez PerezSr. Jordi Moncusí Adserà  Ara La Riba- Acord Municipal Sr. Jaume Gomà-Camps Ollé Sr. Òscar Plantada Vidal    
 AlcaldeSr. Josep Fort Romeu (Urbanisme, Serveis i Governació)  Sr. Sergi Ortega Civit (Festes i Turisme)1r Tinent d'Alcalde Sra. Soraya Gonzalez Grau (Serveis Socials, Sanitat, Ensenyament i Cultura)2a Tinent d'Alcalde Sr. Marcel Sánchez Pérez (Esports ) Sr. Jordi Moncusí Adserà (Medi Ambient...
 Calendari del contribuent    ConceptePeríodePeríode proposatTaxes i preus públics1març-maigImpost Vehicles 1març-maigIBI Rústica1abril-junySubministrament aigua1abril-junyIBI Urbana1juny-agostIAE1juliol-setembreSubministrament aigua2juliol-setembreTaxes i preus públics2setembre-...
 Prem aquí per veure el perfil de contractant.
ORDENANCES FISCALS - Ordenança fiscal número 1 - Reguladora de l'impost sobre béns immobles - Ordenança fiscal número 2 - Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica  - Ordenança fiscal número 3 - Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres - Ordenança fiscal...
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA ANY 2017SUBVENCIÓ PER INVERSIONS EN ACTUACIONS DE CARÀCTER  SINGULAR I EXTRAORDINÀRI: "Treballs d'Arqueologia Molí del Racó": 8.083,38 eurosSUBVENCIÓ PAM 2017: "Restauració del molí del Racó": 150.771,00 eurosSUBVENCIÓ PER A PROGRAMES CONCRETS I...
  ENLLAÇ ETAULER 
- MEMÒRIA D'ORDENACIÓ  - MEMÒRIA INFORMATIVA, D'ORDENACIÓ I MEDIAMBIENTAL DEL POUM DE LA RIBA  - NORMES DEL POUM DE LA RIBA  - ANNEX NORMATIVA  - PLÀNOLS D'ORDENACIÓ: Estructura general i orgànica del territori  - PLÀNOLS D'ORDENACIÓ: Delimitació del sòl urbà i poligons d'actuació 1  - PLÀNOLS D'...
PROCÉS PARTICIPATIU SOBRE L’ESPAI INTERPRETATIU DEL MOLÍ DEL RACÓArran del projecte de restauració del Molí del Racó, l’Ajuntament de la Riba està impulsant un procés participatiu per, tal i com s’ha demanat des de la Comissió Municipal del Museu del Paper, recollir el parer dels ribetans i les...
Subscriure a