Ajuntament

 Dades generals   AdreçaPl. Major, 143450 La Riba  ComarcaAlt Camp   Telèfon977 876 087  Fax977 876 808  Adreces electròniquesajuntament@riba.cat  Webwww.riba.cat  Horari d'atenció públic- De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00h- Dimecres a la biblioteca de 16:30h a 20:00h  Horari de l'arquitecte-...
GRUPS MUNICIPALS 2015-2019 Convergència i Unió Sr. Josep Fort RomeuSr. Sergi Ortega CivitSra. Soraya Gonzalez GrauSr. Marcel Sanchez Perez  Ara La Riba- Acord Municipal Sr. Josep Alsina RullSr. Jaume Gomà-Camps Ollé    
 AlcaldeSr. Josep Fort Romeu (Urbanisme, Serveis i Governació)  Sr. Sergi Ortega Civit (Festes, Hisenda i Turisme)1r Tinent d'Alcalde Sra. Soraya Gonzalez Grau (Serveis Socials, Sanitat i Cultura)2a Tinent d'Alcalde Sr. Marcel Sánchez Pérez (Esports i Medi Ambient) Sra. Dakota Bueno Samprieto (...
 Calendari del contribuent    ConceptePeríodePeríode proposatTaxes i preus públics1març-maigImpost Vehicles 1març-maigIBI Rústica1abril-junySubministrament aigua1abril-junyIBI Urbana1juny-agostIAE1juliol-setembreSubministrament aigua2juliol-setembreTaxes i preus públics2setembre-...
 Prem aquí per veure el perfil de contractant.
ORDENANCES FISCALS - Ordenança fiscal número 1 - Reguladora de l'impost sobre béns immobles - Ordenança fiscal número 2 - Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica - Ordenança fiscal número 3 - Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres - Ordenança fiscal...
SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONAANY 2017SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS: "Cicle de música Sona la Riba": 583,16 eurosSUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS: Adquisició i instal·lació de plataforma elevadora al Casal Ribetà: 4.485,...
  ENLLAÇ ETAULER 
- MEMÒRIA D'ORDENACIÓ  - MEMÒRIA INFORMATIVA, D'ORDENACIÓ I MEDIAMBIENTAL DEL POUM DE LA RIBA  - NORMES DEL POUM DE LA RIBA  - ANNEX NORMATIVA  - PLÀNOLS D'ORDENACIÓ: Estructura general i orgànica del territori  - PLÀNOLS D'ORDENACIÓ: Delimitació del sòl urbà i poligons d'actuació 1  - PLÀNOLS D'...
Subscriure a