Subvencions Diputació de Tarragona

SUBVENCIONS CONCEDIDES PER LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

 

ANY 2017

SUBVENCIÓ PER INVERSIONS EN ACTUACIONS DE CARÀCTER  SINGULAR I EXTRAORDINÀRI: "Treballs d'Arqueologia Molí del Racó": 8.083,38 euros

SUBVENCIÓ PAM 2017: "Restauració del molí del Racó": 150.771,00 euros

SUBVENCIÓ PER A PROGRAMES CONCRETS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ TURÍSTICA: "Ruta urbana dels molins de la Riba": 2.973,33 euros

SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS: "Cicle de música Sona la Riba": 583,16 euros

SUBVENCIÓ PER A INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS: Adquisició i instal·lació de plataforma elevadora al Casal Ribetà: 4.485,50 euros

PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL CURS 2016-2017: 10.150,00 euros (Llar d'Infants El Brugent)

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:

- Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.047,66 €

- Gestió i la qualitat de l’aigua de consum humà: 1.851,61 €

- Control d'animals peridomèstics: 1.983,84 €

 

ANY 2016

FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDIC: 1.738,69 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització): 1.676,11 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques): 1.796,32 0€
- Seguretat a les zones de bany (piscines): 6.633,92 €

SUBVENCIÓ DE CARÀCTER EXCEPCIONAL - Reposició d'urgència de la xarxa d'aigua de la piscina municipal: 4.650,88 €

SUBVENCIÓ EXTRAORDINÀRIA DE CULTURA - Conservació-Restauració de la Font de Cal Sisquet: 3.110,76 €


ANY 2015


ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ


- PLA ESPECIAL D’INVERSIONS MUNICIPALS 2015 (PEIM) Arranjament d’urgència del mur de la Crta. De Avda de la vila: 13.475,00 euros


-PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL: 12.162,50 €


MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI


FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
- Adquisició d’equipament mèdic format per espiròmetre i Otoscop-Oftalmoscop pediàtric. 3.688,05 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització): 4.778,86 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques): 1.815,68 €
- Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.398,14 €


CULTURA


INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ
- Obres de reforma diverses al local social: 5.975,40 €
- Manteniment equipaments culturals: 2.943,90€


PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS
- Activitats culturals en motiu de la diada de l'11 de setembre i Sant Jordi i activitats culturals del casal d'estiu i de nadal tradicional. 303,26 €
- Activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments: 9.257,00 €


ANY 2014


SAM- ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ


-PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL: 11.112,50 €

-SUBVENCIONS PER INTERESSOS DE PRÉSTEC 145,19 €


SUBVENCIÓ DEL PLA ESPECIAL D'INVERSIÓ SOSTENIBLE (PEIS)


-Execució de les obres de reforma de la Plaça del Pont : 13.474,67€

MEDI AMBIENT, SALUT PUBLICA I TERRITORI

FUNCIONAMENT, CONSERVACIÓ I MANETENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS
- Instal·lació d'un punt d'informació digital, adquisició de cortines i mobiliari per la sala d'espera del consultori. 3.870,59 €

ACTUACIONS DE PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
- Reducció d'animals peridomèstics i control de plagues (coloms i desratització): 4.189,15 €
- Millora de la qualitat de l'aigua de consum humà (analítiques): 1.863,95 €
- Seguretat a les zones de bany (piscines): 7.808,80 €

CULTURA

INVERSIONS EN EQUIPAMENTS MUNICIPALS D'INTERÈS CIUTADÀ
- Obres de reforma a l'edifici de la Casa Torrens (Casa d'entitats), tanca exterior de delimitació del casal ribetà, millora del paviment exterior del casal ribetà, i

adquisició de prestatgeries per la biblioteca municipal: 5.840,35 €
 

PROGRAMES I ACTIVITATS CULTURALS


- Activitats culturals en motiu de la diada de l'11 de setembre i Sant Jordi i activitats culturals del casal d'estiu i de nadal tradicional. 300,00 €

- Activitats incloses en el catàleg per a programacions culturals dels ajuntaments: 9.400 €

Subscriure a