Noticies

29/01/2018
S'ha aprovat la convocatòria per l’atorgament d’ ajuts per al foment de la natalitat, l’adopció i l’escolarització de famílies de la Riba , per l’anualitat 2017. Les bases reguladores d'aplicació són les publicades al BOP de Tarragona núm. 147 de 31 de juliol de 2017. El termini de presentació de...
08/01/2018
S’ha aprovat la convocatòria i les bases per seleccionar una plaça de peó supervisor de brigada en règim laboral fix, havent quedat una plaça vacant a la plantilla orgànica municipal, plaça assimilada al grup d’agrupacions professionals (AP). El text literal de les bases reguladores que integren la...
20/03/2017
L'Ajuntament de La Riba estrena l'aplicació eBando per tal de millorar la comunicació amb els veïns i veïnes. A través d'aquest canal directe rebreu les informacions més rellevants de l'actualitat a La Riba al vostre telèfon mòbil, d'una forma senzilla i resumida, i a efectes informatius...
30/09/2016
PROMOCIONEM EL NOSTRE POBLE @turismelariba

Pàgines